Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

H&M trevar sig uppåt

Hennes & Mauritz 126,48

H&M steg från 117,56 kronor den 6 maj i åt till 134,74 kronor den 19 maj. En uppgång på 17,18 kronor (+14,6&). Efter denna topp backade aktien under torsdagen. 124-125 kronor utgör stöd och ett genombrott av 124-nivån ger oss anledning att se 117-nivån som stöd på nytt.

Men först ska vi se om 124-nivån håller och ger en motreaktion uppåt.

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande via 191,86 kronor den 28 januari 2022.    

Kortsiktig trend: Stigande 117,56 kronor den 6 maj 2022.  

Högsta notering 2020/2021: är 229,50 kronor den 16 mars 2021

Kursrekord, ATH: 368,50 kronor den 3 mars 2015

Lägsta notering 2020/2021 är 98,13 kronor från den 18 mars 2020

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading