Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

LUME drivs ned till stöd

Lundin Energy 203,50

LUNE föll kraftigt under torsdagen efter att oljepriset föll tillbaka. Stödet vid 215 kronor bröts därmed jobbar vi med nästa stödnivå i den fallande trend, som vi har vid 201 kronor. Toppen den 30 april vid 256,70 kronor ger oss nu anledning att vänta in en motreaktion uppåt tiden förbrukat 3 månader sedan apriltoppen. 201-nivån bör kunna hålla och därefter har vi 208 och 215 kronor som motstånd. Den senare nivån blir aktuell först om 208-nivån bryts.

Rekord 349,50 från den 31 oktober 2019. Tidigare topp 347,00 kronor från den 3 oktober 2018.LUME drivs ned till stöd
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading