Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 nosar på rekordet

S&P 500 index

(C 2 821,93 H 2 843,40 L 2 819,88) - 0,40 %

S&P 500 har nyligen testat rekordet 2 873 från den 26 januari i år. det var den 9 augusti som index noterade 2 862, som högst och då var endast 11 punkter från rekordet. Detta leder oss att räkna med att index ska ta en paus i den långsiktiga uppgången innan vi kan sikta mot högre nivåer över tiden. I detta läge finns det utrymme för marknaden att göra ett nytt försök att sätta ett nytt rekord innan en rekyl tar överhand.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna visar på divergens och är som alltid en förvarning på en kommande reaktion nedåt. Då signalen är på dagsbasis ska den tolkas i ett kortsiktigt perspektiv. En normal rekyl innebär att index kan falla till 2 700, där även 2 600 finns med som stöd men inte ser speciellt troligt ut i denna stund men möjligt.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug, 14 sept, 29 sept

Rekordnotering: 2 873 från den 26 januari 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 873 från den 26 januari 

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.S&P 500 nosar på rekordet
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading