Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX S30 index 
(C 1 556,61 H 1 562,46 L 1 554,39) 
Rapporter 20 februari:
Scandi Standard (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), Bioarctic (kl 8.00), BTS (kl 8.00), Neurovive (kl 8.30), Bonesupport, Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), VBG
OMX S30 klarade inte av att stänga över 1 559, vilket ger oss anledning att se en reaktion nedåt, som vi nu ser som tillfällig. Vi såg 1,5 gånger den aktuella rörelsefaktorn vid 1 500-nivån som viktig. Det var den som gav oss 59 punkter av förväntad uppgång från den 9 februari och 1 500. Nu när vi har måndagen avklarad och fick in 1 562, som högst i den inledande handeln söker vi sambandet som kan förklara detta. Det är inte ovanligt med en topp i den inledande handeln på en måndag, då vi förväntat oss en topp inför stängningen på en fredag. 
Ni som har ett Gann Hjul (GW) ser hur 1 562 ligger som motstånd om vi ställer in GW på toppvärdet 1 682 den 6 november -17. Avvikelsen är 120 punkter (1 682-1 562), vilket också är intressant när rörelsefaktorn vid 1 682 var 41 punkter och den var 39 punkter vid 1 562. Det ger oss ett medelvärde på 40 och det i sin tur ger oss 3x40 och 120 punkter. Därmed fick vi in två värden (1 562 och 1 559) som låg nära varande och skapade motståndet under måndagen. Men då den 19 mars inte var av stor betydelse förväntar vi oss inte mer än en tillfällig reaktion. 
Vi upprepar därför kravet att index måste stänga över 1 560 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt uppgång med intervallet 1 573-1 576, som nästa motstånd.  
Tidsmässigt väntar vi ut de närmaste dagarna för att se när det är dags för en ny uppgång. Toppen den 23 januari vid 1 648 blir nu intressant då det är på väg mot 30 dagar sedan den noterades. Får vi ytterligare en lägre topp senare i veckan är det i sig en negativ signal, som kan dra ned index en ny sväng in mot månadsskiftet. På bevakningslistan står 27 juni-16, 30 juni -17, 29 augusti -17 och 29 december -17. Jämna månader (20, 8, 6 och 2 månader) som påkallar reaktion igen i samband med kommande månadsskifte.    
Positivt i dagsläget är att de veckobaserad tekniska indikatorerna nu har tagit sig upp och är stigande. Medan de månadsbaserad tekniska indikatorerna är fortsatt fallande och det leder oss in mot förväntade nedgångar i ett längre perspektiv, när marknaden är klar med den aktuella uppgången. Det gör att vi är vaksamma på att söka en kommande topp framöver för att sedan sikta nedåt igen. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 67,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 34,5 och 30,9 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 49,6 och 37,4 stigande
   
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 
Där vi nu bland annat siktar på 15-månadersreaktionen kring den 16 mars -18. Det handlar om den rytm som inleddes den 16 december -16 och nu ska ge oss påhälsning kring den 16 mars i år. Även 21 månader från den 27 juni -16 (brexitbotten) ligger för reaktion under de sista dagarna av mars -18 och strax innan påskhelgen i år.  Detta är två tunga rytmer som vi räknar med reaktion på. Utanför de rytmer vi tar upp i listan nedan ligger också 35 månader från rekordet 1 720 den 27 april -15.  Denna rytm på 7x5 månader landar också dagarna före påskhelgen i år och förstärker denna tidpunkt och gör den extra intressant. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
3 månader – 20 februari – 20 november 2017
6 månader – 21 februari – 21 augusti 2017  
12 månader – 22 februari – 2 februari 2017
15 månader – 25 februari – 25 november 2016   
9 månader – 2 mars – 2 juni 2017  
18 månader – 6 mars – 6 september 2016
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 556,61 H 1 562,46 L 1 554,39) 

Rapporter 20 februari:

Scandi Standard (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), Bioarctic (kl 8.00), BTS (kl 8.00), Neurovive (kl 8.30), Bonesupport, Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), VBG

 

OMX S30 klarade inte av att stänga över 1 559, vilket ger oss anledning att se en reaktion nedåt, som vi nu ser som tillfällig. Vi såg 1,5 gånger den aktuella rörelsefaktorn vid 1 500-nivån som viktig. Det var den som gav oss 59 punkter av förväntad uppgång från den 9 februari och 1 500. Nu när vi har måndagen avklarad och fick in 1 562, som högst i den inledande handeln söker vi sambandet som kan förklara detta. Det är inte ovanligt med en topp i den inledande handeln på en måndag, då vi förväntat oss en topp inför stängningen på en fredag. 

Ni som har ett Gann Hjul (GW) ser hur 1 562 ligger som motstånd om vi ställer in GW på toppvärdet 1 682 den 6 november -17. Avvikelsen är 120 punkter (1 682-1 562), vilket också är intressant när rörelsefaktorn vid 1 682 var 41 punkter och den var 39 punkter vid 1 562. Det ger oss ett medelvärde på 40 och det i sin tur ger oss 3x40 och 120 punkter. Därmed fick vi in två värden (1 562 och 1 559) som låg nära varande och skapade motståndet under måndagen. Men då den 19 mars inte var av stor betydelse förväntar vi oss inte mer än en tillfällig reaktion. 

Vi upprepar därför kravet att index måste stänga över 1 560 för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsatt uppgång med intervallet 1 573-1 576, som nästa motstånd.  

Tidsmässigt väntar vi ut de närmaste dagarna för att se när det är dags för en ny uppgång. Toppen den 23 januari vid 1 648 blir nu intressant då det är på väg mot 30 dagar sedan den noterades. Får vi ytterligare en lägre topp senare i veckan är det i sig en negativ signal, som kan dra ned index en ny sväng in mot månadsskiftet. På bevakningslistan står 27 juni-16, 30 juni -17, 29 augusti -17 och 29 december -17. Jämna månader (20, 8, 6 och 2 månader) som påkallar reaktion igen i samband med kommande månadsskifte.    

Positivt i dagsläget är att de veckobaserad tekniska indikatorerna nu har tagit sig upp och är stigande. Medan de månadsbaserad tekniska indikatorerna är fortsatt fallande och det leder oss in mot förväntade nedgångar i ett längre perspektiv, när marknaden är klar med den aktuella uppgången. Det gör att vi är vaksamma på att söka en kommande topp framöver för att sedan sikta nedåt igen. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 49,6 och 67,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 34,5 och 30,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 49,6 och 37,4 stigande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla. 

Där vi nu bland annat siktar på 15-månadersreaktionen kring den 16 mars -18. Det handlar om den rytm som inleddes den 16 december -16 och nu ska ge oss påhälsning kring den 16 mars i år. Även 21 månader från den 27 juni -16 (brexitbotten) ligger för reaktion under de sista dagarna av mars -18 och strax innan påskhelgen i år.  Detta är två tunga rytmer som vi räknar med reaktion på. Utanför de rytmer vi tar upp i listan nedan ligger också 35 månader från rekordet 1 720 den 27 april -15.  Denna rytm på 7x5 månader landar också dagarna före påskhelgen i år och förstärker denna tidpunkt och gör den extra intressant. 

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 

3 månader – 20 februari – 20 november 2017

6 månader – 21 februari – 21 augusti 2017  

12 månader – 22 februari – 2 februari 2017

15 månader – 25 februari – 25 november 2016   

9 månader – 2 mars – 2 juni 2017  

18 månader – 6 mars – 6 september 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 OMXS 30 - Motståndet höll
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading